Vybavenie

Nasledujúci zoznam je len orientačný. Z kapacitných dôvodov nie je možné uviesť kompletné prístrojové vybavenie našej kliniky.

Laboratórna diagnostika 

Zobrazovacia diagnostika 

Kardiológia 

Ophtalmológia 

Ortopédia 

Fyzikálna terapia

Anesteziológia