Anesteziológia

Anesteziologický prístroj VENAR TS od spoločnosti Chirana umožňuje bezpečnú a pohodlnú anestéziu a monitoring životných funkcií aj u rizikových, či geriatrických pacientov.